خدمات ما

هوا سام آراد راهکارهای خاصی را در زمینه سیستمهای کنترل ساختمان، مدیریت انرژی و ایمنی فراهم نموده و با راحت، ایمن، مطمئن و کم هزینه تر ساختن آنها، باعث بهبود تأسیسات می گردد. این خدمات بر پایه اصول مهندسی و غالبا با استفاده از نقشه های اتوکد انجام می‌گیرد و امکان ارائه سریع و کامل پیشنهادات فنی و مالی با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه را میسر می نماید.

ضمنا در انجام کلیه مراحل پروژه‌های تاسیساتی ارتباط تنگاتنگی با کارفرمایان محترم برقرار می گردد و این امر جزء اصول کاری همیشگی شرکت هوا سام آراد می ‍­باشد که همواره مورد توجه قرار گرفته و موجب دلگرمی و کوشش مضاعف پرسنل در این زمینه گردیده است.