شركت هوا سام آراد متشكل ازكارشناسان مجرب، متعهد و با تجربه و روابط گسترده در امر مشاوره، تأمين و واردات اقلام مورد نياز صنايع نفت، گاز ، پتروشيمی و تاسيسات و با توجه به استقرار نظام مديريت كيفيت، آمادگي خود را در زمينه مشاوره، ساخت، تأمين و واردات تجهيزات صنعتی پروژه های صنايع فوق الذكر را اعلام می دارد. تمامی تجهيزات با رعايت استانداردهای بين المللی و در صورت نياز با گواهی تست و بازرسی تقديم می گردد.