شیر برقی و دریچه موتور

شیر سولنوئیدی YOSHITAKE MD-54

MD-54

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل MD-54 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب کاربرد بخار،هوا،آب رنج فشار کار آب،هوا: ۱ ~ ... ادامه مطلب
شیر سولنوئیدی YOSHITAKE DP-18

DP-18

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-18 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا ، اب،نفت ، روغن ، مایعات غیر خورنده ... ادامه مطلب
شیر سولنوئیدی YOSHITAKE DP-16

DP-16

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-16 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده کاربرد هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده رنج فشار ... ادامه مطلب
شیر سولنوئیدی YOSHITAKE DP-17

DP-17

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-17 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده رنج فشار ... ادامه مطلب