فلومتری – فلوسوئیچ

فلوسوئیچ YOSHITAKE KY-MA

KY-MA

فلوسوئیچ (Flow switch) مدل KY-MA از شرکت یوشی تاکی با دقت ۵+ درصد نوع دارای نشانگر مقدار فلو+میکروسوئیچ حد پایین یا بالا ... ادامه مطلب
فلومتر YOSHITAKE KY-M

KY-M

فلومتر (Flow meter) مدل KY-M از شرکت یوشی تاکی با دقت ۵+ درصد نوع دارای نشانگر مقدار فلو نحوه اتصال  فلنجی ماکزیمم ... ادامه مطلب
فلوسوئیچ YOSHITAKE FY-MA

FY-MA

فلوسوئیچ (Flow switch) مدل FY-MA از شرکت یوشی تاکی با دقت ۳+ درصد نوع دارای نشانگر مقدار فلو+میکروسوئیچ حد پایین یا بالا ... ادامه مطلب
فلومتر YOSHITAKE FY-M

FY-M

فلومتر (Flow meter) مدل FY-M از شرکت یوشی تاکی با دقت ۳+ درصد نوع دارای نشانگر مقدار فلو نحوه اتصال  فلنجی ماکزیمم ... ادامه مطلب