شیر تخلیه بخار

 

شیر اطمینان YOSHITAKE AL-280

AL-280

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AL-280 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت کاربرد آب،روغن،نفت رنج فشار ۱ ~ ... ادامه مطلب
شیر اطمینان YOSHITAKE AL-260R

AL-260R

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AL-260R از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت کاربرد آب،روغن،نفت رنج فشار ۱ ~ ... ادامه مطلب