تله بخار
تله بخار YOSHITAKE TS-8

TS-8

تله بخار (Steam traps) مدل TS-8 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار کاربرد تقطیر بخار ماکزیمم فشار کار ۱ ... ادامه مطلب
تله بخار YOSHITAKE TS-7

TS-7

تله بخار (Steam traps) مدل TS-7 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار کاربرد تقطیر بخار ماکزیمم فشار کار ۱ ... ادامه مطلب
تله بخار YOSHITAKE TS-3S

TS-3S

تله بخار (Steam traps) مدل TS-3s از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار کاربرد تقطیر بخار رنج فشار کار ۲ ... ادامه مطلب
تله بخار TS-3A

TS-3A

تله بخار (Steam traps) مدل TS-3A از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار کاربرد تقطیر بخار رنج فشار کار ۲ ... ادامه مطلب