شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-2000

OB-2000

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما(Temperature regulator) مدل OB-2000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب گرم) ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-30U

OB-30U

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-30U از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-30

OB-30

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-30 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-2

OB-2

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-2 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،آب گرم،نفت،روغن،مایع غیرخورنده کاربرد ... ادامه مطلب