شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GPK-2003

GPK-2003

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GPK-2003 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار کاربرد بخار فشار ورودی  ۲ ~ ... ادامه مطلب
شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GP-2000

GP-2000

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GP-2000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار کاربرد بخار فشار ورودی ۲ ~ ... ادامه مطلب
شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GP-1000

GP-1000

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GP-1000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار کاربرد بخار فشار ورودی ۱ ~ ... ادامه مطلب