شیر سولنوئیدی YOSHITAKE DP-13

DP-13

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-13 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده کاربرد بخار،هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده رنج فشار ... ادامه مطلب