شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GD-200H

GD-200H

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GD-200H از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون اثر خورندگی کاربرد آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون ... ادامه مطلب
شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GD-200C

GD-200C

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GD-200C از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون اثر خورندگی کاربرد آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون ... ادامه مطلب
شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GD-200

GD-200

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GD-200 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون اثر خورندگی کاربرد آب،روغن،نفت،هوا،مایعات بدون ... ادامه مطلب