شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-31U

OB-31U

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما(Temperature regulator) مدل OB-31U از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های سرمایی(آب سرد،کولر)   کاربرد سرمایی(آب ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-31

OB-31

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-31 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های سرمایی(آب سرد،کولر)   کاربرد ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-30U

OB-30U

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-30U از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-30

OB-30

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما (Temperature regulator) مدل OB-30 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب ... ادامه مطلب