شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GD-400SS

GD-400SS

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GD-400SS از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،گازN2،گاز CO2 کاربرد هوا،گازN2،گاز CO2 فشار ورودی ... ادامه مطلب
شیر تقلیل فشار YOSHITAKE GD-400

GD-400

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GD-400 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،گازN2،گاز CO2 کاربرد هوا،گازN2،گاز CO2 فشار ورودی ... ادامه مطلب