شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-2000

OB-2000

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما(Temperature regulator) مدل OB-2000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های گرمایی(بخار،آب گرم) کاربرد گرمایی(بخار،آب گرم) ... ادامه مطلب
شیر کنترل خود عملگر تنظیم دما YOSHITAKE OB-31U

OB-31U

شیر های کنترل خود عملگر تنظیم دما(Temperature regulator) مدل OB-31U از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های سرمایی(آب سرد،کولر)   کاربرد سرمایی(آب ... ادامه مطلب