شیر اطمینان YOSHITAKE AL-280

AL-280

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AL-280 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب،روغن،نفت کاربرد آب،روغن،نفت رنج فشار ۱ ~ ... ادامه مطلب